Organisatie

Schoolbestuur

BEHEERRAAD
 • Voorzitter: Katrien Peetermans
 • Secretaris: Jos Winters
 • Penningmeester: Herwig Mullens
 LEDEN
 • Jan Jacobs
 • Jacques Dezeure
 • Jos Aerts
 • Jo Groven
 • Sven Bogaerts
 BIJKOMENDE LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 • Vital Segers
 • Albert Bofond
 • Eric Princen
 • Arthur Winters
 • Leona Knaepen

Directie

Wilfried202008
Directie:
Wilfried op ’t Roodt
Beverzakbroekweg 120
3520 ZONHOVEN
(011) 72 47 09
 dekievit@telenet.be

Coördinator DIRECTEUR van scholengemeenschap “De Zevensprong”

Mevr. Bea Slootmakers

Onderwijsteam 2017-2018

Secretariaat – administratief medewerkers
 • Iris Haesen (secr. 12/36)
 • Naomi RAES (secr. 18/36)
 • Greta VAELEN (secr. 4/36)
 • Laila BOULAOUALI (vrijwilliger)
 • Dirk Clerix (preventie en veiligheid)
 • Carolien CAUBERGS (8/36)
Kleuteronderwijs 2015-2016

2,5 en 3 – jarigen

 • Marijke Vandeurzen K1A
 • Sabine Noelanders K1B
3 en 4 – jarigen
 • Gerda Mertens (12 lt.) K2A + Juf Sarina Kessels
 • Steven Roosen K2B
4 en 5 – jarigen
 • Eveline Van Heukelom K3A en Petra Driesmans (4/24)
 • Helga Bosmans K3B
2,5 en 3 – jarigen (wijkafdeling)
 • Elke Vogels K1C
4 en 5 – jarigen (wijkafdeling)
 • Myriam Tielens K3C en juf Sarah Vandebroek (12/24)

Bewegingsopvoeding kleuters

Hoofdschool + wijkafdeling
 • Carolyn Collinet (16 lt.)

 Coördinatie en invulling zorgverbreding kleuters

 • Miet Kreemers (12/24)
 • Petra Driesmans (8/24)
 • Dominique Kerkhofs (4/24) – taalactivering
 • Alle kleuteronderwijzeressen dragen hun steentje bij in de zorgverbreding naar kinderen.

Bijzondere Pedagogische Taken Kleuteronderwijs – ambulant

 • Sarina Kessels (initiatie Frans en moedertaal)

Kinderverzorging

 • Joke ROOSEN (12 UREN)

 LAGER ONDERWIJS

 1ste leerjaar
 • Kristien Claes 1A (1/2) + Stefanie Driesen (1/2)
 • Fabienne Vanherle 1B (4/5)  + Celien Hermes (1/5)
2de leerjaar
 • Martine Lemmens 2A + Evelien Lenaerts
 • Kristien Timmers (4/5) 2B + Evelien Lenaerts
3de leerjaar
 • Anneleen Pieters 3A
 • Yvette Piccard 3B (4/5) + Celien Hermes (1/5)
4de leerjaar
 • Sara Martens 4A
 • Sylvie Vandervelpen 4B
5de leerjaar
 • Luc Vanbergen 5A
 • Wendy Bamps 5B
6de leerjaar
 • Joke Vanderhoydonk 6A
 • Hanne Meuwis 6B

Bijzondere leermeester/leerkrachten + ICT + ZORG

 Bewegingsopvoeding
 • Els Eerdekens
Muzisch vorming – domein muziek/bewegingsexpressie
 • Stefanie Driesen
Muzische vorming – domein beeld + WO (mens en techniek)
 • Evelien Lenaerts
ICT (computerdeskundige)
 • Sylvio Accinia
 • Kris Castermans
Zorgverbredingsteam lager onderwijs
 • An Van Hout (12 lt.) – zorgcoördinatie en leerzorg
 • Ruth Chetta (12 lt.) – leerzorg + ICT in zorg
 • Frieda Houben (12 lt. leerzorg en socio-emotioneel)
 • Gerd Wils (16 lt. beleid, leerzorg en SES)
 • Eveline Lenaerts (4 lt – leerzorg en hoogbegaafdheid, ICT)

Schoolraad

Voorzitter
 • Griet Knaepen (ook voorzitter OC hoofdschool)
Vertegenwoordiging Personeel
 • Eveline Van Heukelom (K3A)
 • Gerd Wils (zorg/SES)
 • An Van Hout (ZOCO)
 • Miet Kreemers (ZORG Kleuters) + secretaris
Vertegenwoordiging van de ouders
 • Sophie Vanoppen (voorzitter OC De Beverzak)
 • Peter Rutten (BVZ)
 • Liesbeth Appeltans (HFD)
 • Anita Jongkind (HFD)
 • Dimitri Holsteens (HFD)
Vertegenwoordiging gemeenschap
 • Guido Albergs (KET)
 • Paul Schoofs (KWB)
 • Jo Lambrechts (gecoöpteerd)
 • Guido Gemels(OKRA)
 • Marie-Jeanne Bogaerts Swers (Parochieteam)
 • Wim SOMERS (KERKFABRIEK)

LOC

Voorzitter
 • Jan Jacobs
Adviseur
 • Wilfried op ’t Roodt (directie)
Vertegenwoordiging van het schoolbestuur
 • Jan Jacobs
Personeelsvertegenwoordiging
 • Ruth CHETTA (ZORG) – vakbondsafgevaardigde
 • Eveline Van Heukelom (3KA) – vakbondsafgevaardigde

Oudercomité

Het oudercomité is een groep van een tiental ouders, zowel van kleuters als van lagere schoolkinderen.
 • We willen betrokken zijn bij het schoolgebeuren en zelf actief meewerken waar mogelijk.
 • We denken samen na over vragen van de directeur of het personeel.
 • Zelf kunnen we ook een vraag stellen aan de school of kaarten een onderwerp of probleem aan.
 • Samen met de directie en het personeel zorgen we dat alle kinderen en alle gezinnen zich goed voelen op school.
 • Het oudercomité steekt de handen uit de mouwen tijdens evenementen op school (kerstmarkt, schoolfeest, …)
 • We organiseren zelf ook activiteiten die ouders, kinderen en leerkrachten op een leuke manier samenbrengen (quiz, ontbijt, …)
 • Verder zorgen we er ook voor dat er wat geld in het laatje komt (Pukkelpop, …). Dat geld investeren we dan in iets wat alle kinderen ten goede komt (digitale borden, spelmateriaal, nieuwe wc’s, …)
Zin om mee te vergaderen, of om af en toe eens te komen helpen? Dan ben je welkom, ook midden in het schooljaar.
We vergaderen elke tweede dinsdag van de maand om 20 u in de school.
Voor vragen of meer info, kan je mailen naar info@ocdekievit.be
Ouderraad Hoofdschool – toestand 12.10.2017
naam kinderen + klas
Griet Mattijs Vandebroek 6A
Lander Vandebroek 3B
Heleen Vandebroek K3A
Fabio Max De Giorgi 3B
Lou De Giorgi 1A
Willem Joppe Schevenels 5B
Lene Schevenels 3B
Rube Schevenels 1B
Lasse Schevenels K2B
Maarten Lotte Van Craen 3A
Noor Van Craen 1B
Bieke Rafael Vanhouche 2
Feline Vanhouche K2
Dimitri Fenna Holsteens 5A
Seb Holsteens 3B
Veerle Matthias Maris 2A
Caroline Alexander Smeets K3A
Heleen Smeets K1B
Liesbeth Diarra-Julie Sey 3B
Sofie Victor Willems 6A
Roos Willems 3A
Sarah Ella-Marie Froyen K2A
Aidah
Kirsten Fien Bangels 3A
Lars Bangels 1A
Anniek Denis 5A
Maren K1B

Oudercomité DE BEVERZAK – teostand 12.10.2017

Voornaam Achternaam Mailadres
Myriam Tielens myriamtielens@hotmail.com
Elke Vogels vogelselke@hotmail.com
Sarah Vandebroek sarah.vandebroek@sgm-zevensprong.be
Kris Vandebosch kris.vandebosch@telenet.be
Kristien Vandormael krisse_vandormael@hotmail.com
Katrien Leysen katrien_leysen@hotmail.com
Wouter Bex wouter.bex2@pandora.be
Els Hesemans tommissen-hesemans@outlook.com
Peter Rutten ruttenpeter@gmail.com
Gerty Geerkens gertygeerkens@hotmail.com
Ulrieke Hoffer ulrieke.hoffer@telenet.be
ocdebeverzak@gmail.com
Marijke Christiaens marijke.christiaens@telenet.be
Veerle Pillards veerle.pillards@telenet.be
Bert Janssen janssenbert101@gmail.com
Eveline Decoster evelinedecoster1@gmail.com

VCLB

Onze school behoort tot het CLB Regio Hasselt en heeft hiermee een samenwerkingsverband waarbij de bijzondere bepaling in een beleidscontract staan uitgeschreven. (ter inzage in de school)
Jan Palfijnlaan 2
3500 Hasselt
tel.: 011/37.94.90
fax: 011/37.94.99
E-mail: hasselt@vclblimburg.be
MEER INFO www.vclblimburg.be
Openingsuren:
Maandag: van 8u30 tot 12u
Andere werkdagen: van 8u30 tot 12u
en van 13u tot 17u.
Vraag gerust wat de mogelijkheden zijn om na 17 uur een afspraak te maken.
Sluitingperiodes:
 • Allerheiligen
 • Wapenstilstand
 • Kerstvakantie: open gedurende 2 dagen
 • Paasvakantie
 • Feest van de arbeid: 1 mei
 • Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Vlaamse feestdag: 11 juli
 • Zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus
Wat is het CLB ?
CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Er werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
We zijn er voor leerlingen, ouders en school. De CLB-begeleiding is gratis. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht.
Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is. Een CLB kiezen kan dus niet. Verandert je kind van school, dan kan je bij het CLB van de oude school terecht tot je kind in de nieuwe school ingeschreven is.
Meer informatie over CLB en contactgegevens van alle CLB’s vind je op www.vclb-koepel.be.
Onze contactpersonen op het CLB zijn: (nog aan te passen!)

   CLB-arts:                                        lies.diliën@vclblimburg.be
CLB-verpleegkundige:                    sofie.cuypers@vclblimburg.be
Maatschappelijk werker:                linsey.tiri@vclblimburg.be
Psycho-pedagogisch consulent:     eline.quintens@vclblimburg.be

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?
Je kan bij het CLB terecht met heel wat vragen. Bijvoorbeeld:
 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
 • als je kind moeite heeft met leren
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind en over inentingen
 • voor hulp bij studie- en beroepskeuze
Leerlingen vanaf 12 jaar hebben het recht om CLB-begeleiding te vragen zonder toestemming van de ouders.
Verplicht?
De volgende CLB-activiteiten zijn wettelijk verplicht :
 • de medische onderzoeken
 • de begeleiding bij onwettige afwezigheden op school (leerplicht)
 • voor maatregelen betreffende besmettelijke ziekten
 • als je een bepaald attest nodig hebt. Dat kan nodig zijn
  • om vroeger of later dan gewoonlijk aan de lagere school te beginnen
  • om naar het buitengewoon onderwijs te gaan
  • bij een niet erg voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.
Op onderzoek: het medisch consult
 • 1e kleuterklas 3/4 jaar
 • 2e kleuterklas 4/5 jaar
 • 1e leerjaar lagere school 6/7 jaar
 • 3e leerjaar lagere school 8/9 jaar
 • 5e leerjaar lagere school 10/11 jaar
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Deze onderzoeken zijn verplicht, ook al ga je om een andere reden vaak op controle bij een arts.
In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren.
Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de arts altijd vragen stellen.
Als er niet voldoende tijd is, kan de arts een afspraak maken op een later tijdstip.
Je mag de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie over die procedure neem je best contact op met het CLB.
Het kan dat we tijdens het onderzoek of tijdens de inenting de hulp inroepen van de juf of de begeleider als dit uw zoon of dochter kan geruststellen. Indien je niet wenst dat deze persoon aanwezig is tijdens het onderzoek, verwittig je best op voorhand even onze dienst.
Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om de inentingen te krijgen moeten de ouders wel toestemming geven.
Welke inentingen kan je krijgen?
 • 1e leerjaar lagere school 6/7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
 • 5e leerjaar lagere school 10/11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
CLB-dossier
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
 • in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • we behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • we houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarige’.
Het dossier inkijken?
Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken.
Vanaf 12 jaar mag je kind dat zelf. Ouders of voogd kunnen het dossier inkijken met toestemming van de leerling.
Dat geldt niet altijd voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens beslist de arts.
Je mag een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek. De kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht moeten verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken en de leerplichtbegeleiding.
Naar een andere school
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. De volgende gegevens kan je niet weigeren:
 • identificatiegegevens
 • inentingen
 • gegevens over leerplicht
 • medisch onderzoek en de opvolging hiervan
Wil je niet dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat het dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.
En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna vernietigen we het dossier.
Een klacht?
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.