Onze Visie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OVER ONZE SCHOOL 2005-2006
“De Kievit, waar we het ‘leven’ leren, met een hart voor ieder kind!”
VERKORTE versie van de schoolvisie 10.01.2011 (goedgekeurd in de schoolraad van 08.02.2011)
Voor de uitgebreide versie klik HIER

De Kievit… een christelijke identiteit
Belangrijke waarden voor ons zijn respect, solidariteit, verbonden- en verdraagzaamheid.
De Kievit… en zijn onderwijsinhoudelijk aanbod
Leren voor ’t leven in al zijn aspecten … voor iedereen
De Kievit… een aangenaam klimaat met een doeltreffende onderwijsaanpak
Stap voor stap naar een haalbaar hoger niveau
De Kievit… een zorgbrede school
Iedereen verdient hier een kroontje
De Kievit… een gemeenschap van mensen
IK + JIJ + WIJ

De Kievit… een christelijke identiteit

Belangrijke waarden voor ons zijn respect, solidariteit,
verbonden- en verdraagzaamheid. Jezus is ons voorbeeld.
We streven naar een positief klasklimaat.
De eerste communieviering vieren we samen met ouders, school en parochie.
We leven mee met vreugde en verdriet. Geregeld zijn er bezinningsmomenten.

De Kievit… en zijn onderwijsinhoudelijk aanbod

We bouwen de leerstof stap voor stap op. We zorgen voor een opbouwende leerlijn doorheen de leerjaren.
Belangrijk is de ontwikkeling van de totale persoon van het kind: hoofd, hart en handen.
hoofd = leren leren, leerstof verwerven
hart = fijne omgang met elkaar, met positieve ingesteldheid
handen = sportief, muzikaal, creatief, …
Er zijn in onze school bijzondere leerkrachten voor muziek, beeldvorming, bewegingsopvoeding en zorg.
We staan als school open voor andere culturen en andere talen.
Zo horen de kinderen al van in de laagste kleuterklas Franse liedjes of woordjes.
Spelenderwijs wordt ook hun eigen woordenschat uitgebreid.
We houden dossiers bij en volgen het kind in zijn jarenlange ontwikkeling , zijn zorgen en talenten.
Belangrijk voor ons is dat kinderen zich goed voelen en betrokken zijn. Ze kunnen hier ook met hun emoties terecht.
Wij houden ouders graag op de hoogte.

De Kievit… een aangenaam klimaat met een doeltreffende onderwijsaanpak

We willen kinderen prikkelen en uitdagen om ze stap voor stap naar een haalbaar hoger niveau te brengen.
Er is enthousiasme onder collega’s, tussen leerkracht en leerling, onder de kinderen.
We zorgen voor een stimulerende, aangename en ontspannende leeromgeving.
Onze leerkrachten stimuleren de talenten van de kinderen.
De groeistok (kleuters) en het groeiboekie (lager) geven de persoonlijke groei (hoofd-hart-handen) aan.
Kinderen beoordelen geregeld zichzelf: hun werkhouding, omgang, belevingen, … Zo krijgen ze beter zicht op zichzelf.
Ook hebben we bijzondere aandacht voor de socio-emotionele ontwikkeling van het kind en de groep.

De Kievit… een zorgbrede school

De Kievit stimuleert en daagt uit. We brengen waarden en vaardigheden bij. We hebben respect voor eigenheid en verscheidenheid.
Wij, klasleerkracht en zorgteam, observeren en sturen bij waar nodig.
We hebben extra aandacht voor kinderen met noden.
Er is een juf voor hoogbegaafden die voor extra uitdaging zorgt.
Er is een zorgleerkracht die extra ondersteunt bij leerproblemen.
Een specifieke zorgleerkracht helpt kinderen met emotionele problemen.
De ontwikkeling van alle leerlingen wordt bijgehouden en besproken.
De ouders krijgen eerlijke informatie met nadruk op wat hun kind goed kent of kan en hoe het zich op school voelt.
Mede dankzij het schoolbestuur wordt onze school qua gebouw en materiaal goed voorzien.

De Kievit… een gemeenschap van mensen

Onze school heeft een overlegcultuur: vergaderingen met personeel, in kleine werkgroepen, tussen klasleerkrachten.
We steunen waardevolle projecten zoals het milieuproject, vastenacties, antipestactie…
De Kievit wordt ondersteund door het CLB (het centrum voor leerlingbegeleiding).
Ouders krijgen info door : nieuwsbrief, ouderavonden, rapporten, agenda, schoolreglement, schoolbrochure.
We hebben een oudercomité dat elke maand vergadert. Via acties steunen ze vaak materieel en financieel.
Er is een goede samenwerking tussen
LOC (lokaal overlegcomité): werkgever en werknemer
Schoolraad: ouders, lokale gemeenschap, onderwijsteam
Directie en kernteam(ondersteunt directeur)
Parochie: samenwerking tussen de verschillende organisaties.
Dit uit zich in gezinsvieringen, kievitquiz, kerstmarkt, schoolfeest, …