Oudercontacten

OUDERCONTACTEN 2015-2016

INFO-Klasvergaderingen
(info over de leerinhouden, afspraken, materialen, lessenrooster e.d.)

Lager onderwijs

do 3 september 2015 19:30 – 21:30 Informatieavond 2de leerjaar
20:00 – 22:00 Informatieavond 1ste leerjaar
di 8 september 2015 19:30 – 21:30 Informatieavond 3de leerjaar
20:00 – 22:00 Informatieavond 4de leerjaar
do 15 september 2015 19:30 – 21:30 Informatieavond 5de leerjaar
20:00 – 22:00 Informatieavond 6de leerjaar

Kleuteronderwijs

do 17 september 2015 19:30 – 21:30 Informatieavond K3A en K3B
di 22 september 2015 19:30 – 21:30 Informatieavond Kleuterhal (K1A-K1B-K2A-K2B) + CLB
di 1 oktober 2015 19:30 – 21:30 Informatieavond Kleuterschool De Beverzak + CLB

1ste communie-contact (1ste communie steeds 1ste zondag van juni: 6 juni 2016)

Nader te bepalen data vanaf februari 2014
+ data in afspraak met de parochie


Rapporten evaluatie-besprekingen – individuele contacten

Op volgende data kan je dit rapport verwachten – telkens op een woensdag:
        – Rapport 1:    2 december 2015
        – Rapport 2:  23 maart 2016  (op vraag van ouders/op vraag van leerkrachten)
        – Rapport 3:  29 juni 2016
Op deze namiddag zijn er ook gesprekken met ouders van onze kleuters.


Proclamatie 6de leerjaar

dinsdag, 28.06.2016 19.00 uur – feestelijke afsluiting met diploma-uitreiking en receptie met al onze 6de jaars, ouders en alle
leerkrachten
(ook kleuters hebben een proclamatie, jullie worden tijdig uitgenodigd)


Zorgverbreding – individuele oudercontacten met het ZVB-team
1. Acute problemen en opvolgingsgesprekken
Wanneer wij het noodzakelijk achten om met u in gesprek te gaan over uw kind betreffende een gedrags-, een leer- of een ander   probleem dan verwittigen wij u per een brief. U kan ten allen tijde ook zelf zo’n contact aanvragen.

2. Gesprekken naar aanleiding van gedane testen
Soms achten wij het nodig testen uit te voeren ofwel door ons ofwel door externen. Dit gebeurt steeds in overleg met jullie als ouders.   Deze testen worden nadien individueel besproken met jullie als ouders.

Gelieve de leerkrachten niet te storen met een gesprek als zij voor de klas moeten staan!
Maak een afspraak!
Doe het voor of na schooltijd!