Nieuws

GELOOFSOPVOEDING

PASTORAAL Jaarthema: GEEN DOLERS MAAR PELGRIMS,
Gods volk onderweg, Zien waar het vuur brandt

GEZINSVIERINGEN

Elke 2de zondag van de maand
(werkjaar 2016-2017)

11 september
9 oktober
13 november
11 decmeber
8 januari
12 februari
12 maart
9 april
14 mei
11 juni

OPVOEDING

huisvanhetkind